Úno 10

Stolová multifunkčná píla – časť 1.

Občas sa stane, že si v našom krúžku modelári dajú s lietadlami na chvíľu pauzu a venujú sa svojim „nelietajúcim“ projektom. Majú v tomto voľnú ruku a teší ma ich záujem aj o iné remeslá. Stále sa však točíme okolo dreva a práce s drevom. Hlavná myšlienka celého modelárskeho krúžku preto ostáva,  akurát výsledkom ich práce nie sú lietadlá ale iné pekné predmety.

Continue reading